Lions erecode

Lions erecode

Lionsclub, Zesit

(Overal waar hij staat moet ook zij gelezen worden.)


Van een Lion mag verwacht worden dat hij:


 • zich tijdens zijn werk/leven zodanig zal inzetten dat hij aanspraak mag maken op een goede reputatie;
 • goede resultaten nastreeft tegen een redelijke vergoeding, zonder gebruik te maken van ontoelaatbare middelen of door anderszins incorrect te handelen;
 • steeds voor ogen houdt dat zijn positie/carrière niet ten koste van anderen mag worden opgebouwd; degenen die een beroep op hem doen niet in de steek laat en trouw is aan zijn principes;
 • bij twijfel of zijn positie of handelen tegenover een ander wel rechtmatig of moreel verantwoord is, twijfel wegneemt, ook al is dat strijdig met zijn eigenbelang;
 • vriendschap niet als middel maar als doel beschouwt; ervan uitgaat dat ware vriendschap niet berust op wederzijds verleende diensten, niets verlangt en diensten aanvaardt in de geest waarin zij worden gegeven;
 • hij zich steeds bewust is van de plichten ten opzichte van zijn land en leefgemeenschap, zich in woord en daad loyaal gedraagt en zoveel als mogelijk is tijd, energie en middelen voor deze samenleving inzet;
 • zijn medemensen helpt door mee te leven in gevallen van nood en steun en hulp biedt;
 • voorzichtig is met kritiek, royaal met lof en zich niet negatief maar constructief opstelt.

 


Lions code of ethics


 • To show my faith in the worthiness of my vocation by industrious application to the end that I may merit a reputation for quality of service.
 • To seek success and to demand all fair remuneration or profit as my just due, but to accept no profit or success at the price of my own selfrespect lost because of unfair advantage taken or because of questionable acts on my part.
 • To remember that in building up my business it is not necessary to tear down another's; to be loyal to my clients or customers and true to myself.
 • Whenever a doubt arises as to the right or ethics of my position or action towards my fellow man, to resolve such doubt against myself.
 • To hold friendship as an end and not a means. To hold that true friendship exists not on account of the service performed by one to another, but that true friendship demands nothing but accepts service in the spirit in which it is given.
 • Always bear in mind my obligations as a citizen to my nation, my state and my community, and to give them my unswerving loyalty in word, act and deed. To give them freely of my time, labor and means.
 • To aid my fellow men by giving my sympathy to those in distress, my aid to the weak, and my substance to the needy.
 • To be careful with my criticism and liberal with my praise; to build up and not destroy.

Contactformulier

Lionsclub, Zesit

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Voornaam:*

Opmerkingen:

Achternaam:*

Mail:*

Telefoonnummer:*

Vergaderlocatie


Lokaal Victoria

1e Dorpsstraat 7

3701 HA Zeist

Lions, club, Zeist

Copyright ©

Deze website maakt gebruik van cookies. Zie onze Privacybeleid voor meer informatie.

OK

Weigeren